Tłumaczenia

Nasza oferta tłumaczeniowa obejmuje tłumaczenia pisemne i ustne w kilkudziesięciu językach.
Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam wykonywanie tłumaczeń przysięgłych i zwykłych między innymi w takich dziedzinach jak:

Tłumaczenia handlowe

(np. wszelkiego rodzaju dokumentacja i korespondencja handlowa, dokumenty towarowe, przewozowe, celne, wpisy do ewidencji działalności, reklama i marketing, pisma reklamacyjne itd.)

Tłumaczenia popularno-naukowe i artykułów prasowych

(np. artykuły i publikacje naukowe publikowane w różnych mediach itd.)

Tłumaczenia prawnicze

(np. pisma urzędowe, dyplomy, akty notarialne, ślubu, urodzeń, zgonów, umowy handlowe, wyroki i orzeczenia sądów, świadectwa i licencje itd.)

Tłumaczenia techniczne

(np. homologacje, certyfikaty i normy techniczne, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, katalogi części zamiennych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, raporty oraz prezentacje itd.)

Tłumaczenia stron i serwisów internetowych

to tylko niektóre z oferowanych przez nas usług.