O Nas

Centrum językowe EGG zostało założone w Nowym Dworze Gdańskim w 2008 roku.
Siedziba Szkoły mieści się w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Morskiej 25. Podstawowym celem EGG, określonym w statucie Placówki, jest propagowanie znajomości języków obcych w jak najszerszych kręgach społeczności Nowego Dworu Gdańskiego i okolic, stąd podstawową formą działalności Centrum jest prowadzenie kursów językowych dla wszystkich grup wiekowych.
Centrum EGG obejmuje swoim zasięgiem kilka gmin powiatu, w tym Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegnę, Sztutowo, jak również miasto Krynicę Morską. Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, w małych, maksymalnie 10-osobowych grupach, których członkowie dobierani są starannie pod względem wieku i poziomu zaawansowania.
Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom słuchaczy, oprócz zajęć grupowych EGG oferuje również zajęcia indywidualne, konwersatoria, korepetycje, tłumaczenia i inne usługi językowe.