Metodologia

Na kursach języków obcych w CENTRUM JĘZYKOWYM EGG stosowane są nowoczesne metody komunikatywne, dla których bazą są najskuteczniejsze elementy klasycznych technik nauczania. Kursanci korzystają z odpowiednio dobranego podręcznika, przerabianego w ciągu całorocznego kursu. Podręcznik jest natomiast tylko wytyczną dla nauczyciela i stanowi jedynie część programu nauczania bogatego we wszelakiego rodzaju dodatkowe ćwiczenia ustne i pisemne. Słuchaczom zapewnia się ciekawe i urozmaicone zajęcia, gdzie nacisk kładziony jest na wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie w obcym języku, znajomość gramatyki.

Ułatwia to słuchaczom przełamywanie bariery językowej już w pierwszych miesiącach nauki. Na naszych zajęciach kursanci mają szansę twórczo uczestniczyć w ćwiczeniach i grach językowych proponowanych przez lektora. Regularna praca w parach i małych grupach (na przykład w formie ćwiczeń typu role play) pozwala wykazać się każdemu z osobna i wydłuża czas przeznaczony na mówienie dla każdego kursanta. Studenci imitują rzeczywiste sytuacje i ćwiczą w ten sposób komunikację. Dzięki temu od samego początku nauki, w miarę wzrostu zakresu słownictwa, słuchacze potrafią komunikować się w obcym języku tak, jak w sytuacjach życia codziennego. Zajęcia koncentrują się na rozwinięciu wszystkich umiejętności językowych – słuchania, mówienia, czytania i pisania. Kolejnym atutem jest fakt, iż są one rozwijane w sposób systematyczny. Po roku nauki kursanci przyswajają partię wiedzy na odpowiednim stopniu zaawansowania i mogą kontynuować naukę po wakacjach przechodząc do grupy bardziej zaawansowanej.

Nasi kursanci dobrani są odpowiednio w grupy wiekowe i w zależności od stopnia zaawansowania języka, co wpływa na dobór podręczników i pomocniczych materiałów dydaktycznych odpowiadających najlepiej potrzebom danej grupy. Do ich dyspozycji jest również sukcesywnie powiększająca się biblioteczka bogata w prozę anglosaską, przewodniki turystyczne, magazyny i gazety jak również książki językowe.

Postępy poszczególnych słuchaczy są stale kontrolowane dzięki regularnie przeprowadzanym testom kontrolnym w formie pisemnej i ustnej. Rodzice dzieci i młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej na kursy językowe mają stały dostęp do informacji o postępach danego dziecka i wynikach jego egzaminów. Rodzice są także informowani gdy dziecko 2 razy z rzędu nie pojawi się na zajęciach.